Apatiska Barn

1. Upplevelse av kontrollförlust och maktlöshet som skapar oro, ångest och panikreaktioner. Besvikelse mot vårdgivarna, framför allt mot läkarna, som barnet upplever inte skyddar barnet utan som istället spelar med i föräldrarnas påstående om barnet.  Efter några månader kan barnet självt börja tro att det är sjukt och utveckla kroniska psykiatriska sjukdomar som t.ex. factitia-syndrom. Yngre barn … Fortsätt läsa Apatiska Barn